Удирдлага
Хил хамгаалах ерөнхий газрын дарга, Хилийн цэргийн командлагч
Хил хамгаалах ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга бөгөөд Хилийн цэргийн штабын дарга
ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА