УЛСЫН ХИЛИЙН ЗУРВАСТ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ НЭВТЭРСЭН 5 УДААГИЙН 15 ХҮНИЙГ ИЛРҮҮЛЛЭЭ
  • 10:19
  • 2817

Өмнөговь, Дорноговь, Сүхбаатар, Дорнод аймаг дахь Хилийн цэргийн 0131, 0146, 0168, 0198 дугаар ангийн хариуцсан хэсгээр 2023 оны 05 дугаар сарын 24, 29, 30, 06 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд гар аргаар алт олборлох, ажил үйлчилгээ явуулах, загас барих зорилгоор улсын хилийн зурваст зөвшөөрөлгүй нэвтэрсэн 5 удаагийн 15 хүнийг илрүүлж, хуулийн дагуу шийдвэрлэлээ