ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
  • 17:18
  • 38
Төлөв Үр дүн гарсан
Төрөл Зөвлөх үйлчилгээ
Хавсралт файл

Хил хамгаалах байгууллага 2023 онд нийт 21 нэр төрлийн цэргийн дүрэмт хувцас, хэрэглэл бэлтгэх үйл ажиллагаанд оролцох 32 аж ахуй нэгжүүдэд урилга хүргэж, мэдээ, мэдээллээр хангаж ажилласан.