ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
  • 17:18
  • 204
Төлөв Үр дүн гарсан
Төрөл Зөвлөх үйлчилгээ
Хавсралт файл

Хил хамгаалах байгууллага 2023 онд нийт 21 нэр төрлийн цэргийн дүрэмт хувцас, хэрэглэл бэлтгэх үйл ажиллагаанд оролцох 32 аж ахуй нэгжүүдэд урилга хүргэж, мэдээ, мэдээллээр хангаж ажилласан.